بانك اطلاعاتي پژوهشهاي پزشكي قانوني

Iran Forensic Medicine: Iranian Data Bank of Forensic Medicine Researches

محتوا
مجلات:
  • تعداد مقالات: 794
همايش ها:
  • تعداد همايش ها: 0
  • تعداد مقالات: 0
پايان نامه ها:
  • تعداد پايان نامه ها: 0

آمار استفاده
جستجو ها: 271
دانلود ها: 81

بانك اطلاعاتي پژوهش هاي پزشكي قانوني ايران توسط مركز تحقيقات پزشكي قانوني راه اندازي شده است تا امكان دسترسي آسان و رايگان سياست گزاران، مديران و برنامه ريزان، پژوهش‌گران و ساير فعالان در زمينه‌ي پزشكي قانوني در ايران را به مستندات اين حوزه كه در كشور توليد مي گردد فراهم آورد. اين بانك شامل مقالات منتشر شده در مجلات علمي كشور، مطالب ارايه شده در سمينارها و كنفرانس‌‌هاي داخلي، پايان نامه هاي دكترا و طرح هاي تحقيقاتي مي شود

 

بانك اطلاعاتي پژوهشهاي پزشكي قانوني
كليه حقوق محفوظ است